Garantin gäller i 5 år från inköpsdagen och täcker tillverkningsfel på kniven. Garantin täcker inte normalt slitage eller skador som uppkommit på grund av felaktigt användande, eller bristfälligt underhåll. Garantin täcker inte våra trähandtag eftersom trä är ett levande material som påverkas av omgivningen. Vänligen kontakta Bon Centuris support på support@boncenturi.com så fort du upptäckt ett tillverkningsfel. När du kontaktar supporten behöver du uppge namn, adress, ordernummer, knivmodell och knivnummer, samt bifoga en bild som tydligt visar felet. Garantin omfattar enbart knivar som köpts direkt från Bon Centuri.